• डा. मोहन प्रसाद पौडेल
  डा. मोहन प्रसाद पौडेल

  (कार्यालय प्रमुख)

  9857824112

  mohanprasadpoudel@gmail.com

 • बाबुराम पोख्रेल
  बाबुराम पोख्रेल

  (सूचना अधिकारी)

  9857877018

  baburam.pokhrel1@gmail.com

परिचय
कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि 2077-06-15
सूचना तथा समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित सामुदायिक उद्यम प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धि सूचना । 2078-11-23
गोलिया काठ दाउरा लिलामको बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना 2078-10-09
वोलपत्रद्वारा काठ दाउरा विक्री वितरण सम्बन्धी सूचनाको म्याद सच्याइएको बारे 2078-09-25
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
टिमुरको फल डाँक बढाबढद्वारा लिलाम विक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना 2078-12-18
डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँतेओखरको ग्राफ्टिङ विरुवा खरिद सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकासित १५ दिने सूचना 2078-11-21
डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँतेओखरको ग्राफ्टिङ विरुवा खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित १५ दिने सूचना 2078-11-05
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
मिति २०७८/१०/१२ गते संचालित बन डढेलो नियन्त्रण तथा वन्यजन्तु उद्दारको लागि RAPID RESPONSE TEAM गठन बैठकमा भएका निर्णयहरु 2078-10-12
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2078-08-13
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डिभजन वन कार्यालय रोल्पाको आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरु 2078-07-11
डिभजन वन कार्यालय रोल्पाको आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरु 2078-07-11
आ.व. २०७६-०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2077-06-14