• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  वन,वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

  प्रदेश वन निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  रोल्पा


  डाउनलोड
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
  1 रोल्पा जिल्ला को जडिबुटी कार्यविधि 2077-06-15 View Download
  2 रोल्पा जिल्लामा वनस्पति सम्बन्धि जानकारी कार्यविधि 2077-06-15 View Download
  3 रोल्पा जिल्लामा भएका वृक्ष रोपन को सन्क्षिप्त जानकारी कार्यविधि 2077-06-15 View Download
  4 व्यवस्थापनको आधारमा वनको अवस्था कार्यविधि 2077-06-15 View Download
  5 Orchids in Rolpa district of Western Nepal_Documentation, Stock, Trade and Conservation_2010 कार्यविधि 2077-06-15 View Download
  6 सामुदायिक बन बुलेटिन २०७५ कार्यविधि 2077-06-15 View Download
  7 बार्षिक-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-कार्यविधि-आ.ब.-२०७७-७८ कार्यविधि 2077-06-15 View Download
  8 स्वीकृत कृषिवन कार्यविधि २०७७ कार्यविधि 2077-06-15 View Download
  9 प्रदेश_सशर्त कार्यक्रम_कार्यविधि_२०७७ कार्यविधि 2077-06-15 View Download
  © 2020 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा
  Last Updated: 2021/06/22
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.