• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  वन,वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

  प्रदेश वन निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  रोल्पा


  सूचना/ समाचार
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
  1 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँतेओखरको ग्राफ्टिङ विरुवा खरिद सम्बन्धी १५ दिने सूचना बोलपत्र 2078-10-12 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View
  2 गोलिया काठ दाउरा लिलामको बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-09 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View
  3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना बोलपत्र 2078-10-04 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View
  4 वोलपत्रद्वारा काठ दाउरा विक्री वितरण सम्बन्धी सूचनाको म्याद सच्याइएको बारे सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-25 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View
  5 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-20 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View
  6 काठ दाउरा विक्रीको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ (सात) दिने सूचना बोलपत्र 2078-09-19 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View
  7 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना बोलपत्र 2078-08-23 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View
  8 स्थानीय सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-21 View
  9 काठ दाउरा विक्री वितरणको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-20 admin View
  10 रेञ्जर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-17 admin View
  11 बोलपत्र स्वीकृतीको आशय सम्बन्धी सूचना-चतुर्भुज माडी लुंग्री पार्क निर्माण सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-12 admin View
  12 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (तिला टावर) सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-24 admin View
  13 स्थानीय तह अनुसार वनले ढाकेको क्षेत्रको तत्थ्यंग विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2076-10-12 admin View
  14 डिभिजन वन कार्यालयमा रहेका भौतिक सामाग्रीहरुको विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2076-10-12 admin View
  15 जिल्ला स्थित ग्रामिण तथा कृषि सडकहरुको विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2076-10-12 admin View
  © 2020 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा
  Last Updated: 2021/06/22
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.